Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej

MIEJSCE: Hotel Novotel Airport, ul.1 Sierpnia 1, Warszawa

PROGRAM SPOTKANIA:

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:35 Powitanie uczestników seminarium – Magdalena Agnello, Dyrektor ds. Handlowych z firmy RD bud

9:35 – 10:30 Prezentacje wprowadzające:

• „Szanse i zagrożenia dla realizacji zrównoważonej inwestycji budowlanej zgodnie z obowiązującym prawem" Marta Janowicz-Stradomska - wspólnik i założycielka CERTO Kancelaria Prawna
• „Proces harmonizacji wymagań dla zrównoważonego budownictwa" dr inż. Michał Piasecki - reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska
• „Niskoemisyjna Polska szansą dla gospodarki" dr Andrzej Kassenberg - Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
• „Ekologia w budownictwie – obecne i przyszłe mechanizmy wsparcia finansowego" Anna Żyła - Główny Ekolog Banku Zastępca Dyrektora Departamentu Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

10:30 – 11:15 Panel dyskusyjny moderowany przez Tomasza Zubilewicza: „Ramy prawne, udogodnienia i zachęty finansowe dla zrównoważonych inwestycji" z udziałem:

• Marty Janowicz-Stradomskiej, wspólnika i założyciela CERTO Kancelaria Prawna
• dr. inż. Michała Piaseckiego, Instytut Techniki Budowlanej
• Agnieszki Tomaszewskiej, Eksperta ds. Efektywności Energetycznej Instytutu na rzecz Ekorozwoju
• Anny Żyły, Bank Ochrony Środowiska w Warszawie (BOŚ)
• Andrzeja Minasowicza, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB)
• dr. inż. Macieja Robakowicza, Prezesa Zarządu Fundacji Poszanowania Energii

11:20 – 11:35 Przerwa kawowa

11:35 – 12:30 Prezentacje wprowadzające:

• „Rola szkła w zrównoważonej architekturze" Jolanta Lessig - Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę, Szkło Architektoniczne, NSG Group, Pilkington Polska
• „Ocena śladu ekologicznego produktów – konieczność czy kłopot?" Henryk Kwapisz - Menadżer Rozwoju Rynku, ISOVER
• „Budownictwo zrównoważone. Nie moda lecz konieczność." Mirosław Czarnik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego
• „Budownictwo niemal zero energetyczne i pasywne zgodnie z dyr. UE 31/2010 r.", mgr inż. Zbigniew Pająk - Ambasador Budownictwa Pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.

12:30 – 13:15 Panel dyskusyjny moderowany przez Tomasza Zubilewicza: „Inwestycja w zrównoważone budownictwo – inwestycją w rozwój technologiczny materiałów budowlanych przyjaznych środowisku" z udziałem:

• Henryka Kwapisza, Menadżera Rozwoju Rynku firmy ISOVER
• Jolanty Lessig, Kierownika Komunikacji Marketingowej na Europę w firmie Pilkington Polska
• Mirosława Czarnika, Prezesa Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego
• mgr. inż. Zbigniewa Pająka, Ambasadora Budownictwa Pasywnego Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.
• Wiktora Piwkowskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
• Roberta Rodzika, Kierownika Działu Szkoleń Selena SA
• Jean – Luc Darras, Dyrektora Technicznego oraz Specjalisty ds. Zrównoważonego Rozwoju z firmy RD bud

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:15 Wprowadzenie do warsztatów - Jean – Luc Darras – Dyrektor Techniczny, Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju
z firmy RD bud

14:15 – 16:15 Warsztaty: „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej"
Przygotowanie oraz prowadzenie:
• RD bud

16:15 – 16:45 – Podsumowanie warsztatów