Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

Spotkanie przedstawicieli wszystkich branż biorących udział w realizacji zrównoważonej inwestycji budowlanej

 

MIEJSCE: Warszawa

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej definicji zrównoważonej inwestycji budowlanej oraz omówienie problemów i wyzwań pojawiających się na poszczególnych etapach powstawania takiej inwestycji. Podczas spotkania zostały omówione wszystkie etapy powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej oraz możliwości efektywnej współpracy w każdej fazie projektu oraz budowy.

Na pytanie, jakie są główne przeszkody do powstania zrównoważonych inwestycji budowlanych w   Polsce, uczestnicy spotkania ustalili, iż są to przede wszystkim takie czynniki jak: brak świadomości społecznej; brak świadomości oraz wiedzy specjalistycznej w branży budowlanej oraz brak współpracy oraz koordynacji w procesie powstawanie zrównoważonej inwestycji; brak uregulowań prawnych dotyczących zrównoważonego budownictwa oraz czynnik finansowy czyli przekonanie o wyższych kosztach związanych z takimi inwestycjami oraz brak finansowych rozwiązań systemowych