Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

Zrównoważone seminarium branżowe

MIEJSCE: Warszawa

Celem seminarium było zaproszenie do dyskusji na temat realizacji zrównoważonych inwestycji  szerszego grona reprezentantów rynku budowlanego. Dyskusja dotyczyła wyzwań i problemów pojawiającym się na poszczególnych etapach powstawania zrównoważonej inwestycji budowlanej.  W seminarium wzięli udział przedstawiciele ponad pięćdziesięciu firm z branży budowlanej. Wnioski ze spotkania grupy roboczej były podstawą programu seminarium, które składało się z dwóch części. W część pierwszej odbyły się prezentacje ekspertów. Po części teoretycznej uczestnicy spotkania pracowali w pięciu grupach siedzących przy oddzielnych stołach. Zadaniem poszczególnych stołów było wypracowanie rozwiązań dla problemów opracowanych podczas spotkania grupy roboczej. Po raz pierwszy na polskim rynku budowlanym do dyskusji przy jednym stole usiedli przedstawiciele firm reprezentujących głosy organizacji obecnych w kolejnych etapach powstawanie zrównoważonej inwestycji budowlanej.