Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

Zrównoważone planowanie - wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych

 

MIEJSCE: Fundacja Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa

PROGRAM SPOTKANIA:

9.30-9.45 Rejestracja uczestników

9.45-9.50 Powitanie

9.50-10.20 Miasta do życia. Planowanie zrównoważonego rozwoju miasta.

Przemówienie otwierające: dr inż. arch. Magdalena Staniszkis, adiunkt, Pracownia Projektowania Miejskiego, Politechnika Warszawska

10.20-11.20 Pionierzy i eksperymentatorzy cz. I - wybrane przykłady zrównoważonego planowania

Prowadzenie: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21

  •  1:10:100 - skala w zrównoważonym planowaniu - Jochen Rabe, dyrektor projektu, Buro Happold
  • Gliwice zrównoważone - plan rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - przedstawiciel Urzędu Miasta bądź Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Miasteczko Siewierz - Joanna Wis-Bielewicz Dyrektor Zarządzający Projektu Eko-Miasteczko Siewierz, TUP S.A.

11.20-11.50 Pionierzy i eksperymentatorzy cz.II - dyskusja ekspertów na temat przykładów zrównoważonego planowania

 

  •  Zbigniew Malisz, wiceprezes, dyrektor biura Polskiego Związku Firm Deweloperskich
  •  Jean-Luc Darras, dyrektor techniczny, RD Bud
  •  Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
  •  Beata Marczak-Wacławek, kierowniczka Działu Centrum w Wydziale Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy
  •  dr inż. arch. Tomasz Majda, sekretarz generalny, Towarzystwo Urbanistów Polskich
  •  prof. Barbara Szulczewska, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury SGGW

Prowadzenie: Jolanta Pawlak, Pierwsza Warszawska Agenda 21

11.50-12.10 Przerwa kawowa

12.10-12.40 Plany. Prawo. Strony. cz. I - praca w podgrupach dyskusyjnych

I podgrupa PLANY. CECHY ZRÓWNOWAŻONEGO PLANOWANIA I PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

Moderator: Agnieszka Zielińska, Puls Biznesu

II podgrupa PRAWO: STAN OBECNY I NIEZBĘDNE ZMIANY BY POWSTAWAŁY ZRÓWNOWAŻONE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Moderator: Grzegorz Buczek, Zakład Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

III podgrupa STRONY:  KTO I NA JAKIM ETAPIE POWINIEN UCZESTNICZYĆ W PROCESIE PLANOWANIA. ROLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA BUDOWLANO-NIERUCHOMOŚCIOWEGO

Moderator: Karolina Maliszewska, wiceprezes, Fundacja Sendzimira

12.40-13.10 Plany. Prawo. Strony. cz. II - prezentacja wyników pracy grup dyskusyjnych

13.10-13.20 Podsumowanie i zakończenie seminarium

13.20-13.50 Lunch