Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa

MIEJSCE: Hotel Novotel Marina, ul. Jelitkowska 20, Gdańsk

PROGRAM SPOTKANIA:

9:00 – 9:30      Rejestracja uczestników

9:30 – 9:35      Powitanie

9:35 – 9:50     Prezentacja wprowadzająca - Jean - Luc Darras - dyrektor techniczny, specjalista ds. zrównoważonego
                         rozwoju, RD bud Generalny Wykonawca

9:50 – 11:10   „Rozwój zrównoważony jako wspólna debata” - panel ekspercki z udziałem:

 • Andrzeja Ducha - Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków  Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 • Jolanty Lessig – Pilkington Polska

 • Moniki Bik – Broadway Malyan

 • Briana Marka – Mott MacDonald

 • Krzysztofa Sobolewskiego – Drewnica, Jan Zacharewicz – Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego – Business             Consultants

  • Jean-Luc Darras - RD bud

11:10 – 11:00  Przerwa kawowa

11:30 – 14:30 „Masterplanning jako punkt wyjścia w rozwoju zrównoważonym” - praktyczne warsztaty - Broadway Malyan
                     oraz Mott MacDonald

14:30 – 15:30  Lunch