Inicjator oraz
główny sponsor

Inicjator oraz główny sponsor

Partnerzy

Parnerzy medialni

INICJATYWA PROJEKTU

Firma RD bud, inicjator projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej", od kilku lat aktywnie upowszechnia koncepcję ekologicznego budownictwa.

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości w kwestii zrównoważonego budownictwa oraz zapoczątkowanie horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Efektem pracy, zarówno firm i instytucji wspierających działania RD bud, jak i uczestników dotychczasowych spotkań jest wygenerowanie najważniejszych problemów stojących na drodze do upowszechnienia i dalszego rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Tematy te są przedmiotem seminariów i warsztatów.

Nad koordynacją całości działań przy projekcie czuwa Agencja GUTPR.